Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Partnerzy

Office for the Rights of People with Disabilities (Białoruś)

Office for the Rights of People with Disabilities (Białoruś)

Zespół profesjonalistów, stworzony by bronić praw osób niepełnosprawnych mieszkających na Białorusi. Przez długi czas na Białorusi osoby niepełnosprawne nie miały możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, nie miały szansy na pełnowartościowe życie. Działalność organizacji ma na celu zmianę społeczeństwa tak, by było wolne od barier i uprzedzeń. Odbudowanie go w taki sposób, żeby osoby niepełnosprawne były jego równoprawnymi członkami i mogły uczestniczyćwe wszystkich sferach życia. Organizacja zajmuje się ochroną praw osób niepełnosprawnych, a także promuje rozumienie niepełnosprawność w duchu praw człowieka. W działaniach kieruje się wartościami i postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
http://www.disright.org/en

EuroBelarus (Litwa)

EuroBelarus (Litwa)

Międzynarodowe Konsorcjum "EuroBelarus" powstało w 2007 roku w celu stymulowania i wspierania rozwoju Białorusi jako podmiotu w stosunkach europejskich na wszystkich możliwych poziomach. W 2010 roku w ramach rozwoju współpracy jego uczestnicy zaakceptowali ramy polityki jako szerszego i długofalowego programu działania.
Misją Międzynarodowego Konsorcjum "EuroBelarus" jest stymulowanie i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego jako równego, kompetentnego i reprezentatywnego aktora zarówno w społeczeństwie białoruskim, jak i białorusko-europejskiej współpracy na podstawie idei i zasad zawartych w Europejskiej Karcie Aktywnego Obywatelstwa.
http://en.eurobelarus.info/

Europejskie Centrum Transformacji (Białoruś)

Europejskie Centrum Transformacji (Białoruś)

Europejskie Centrum Transformacji (CET) jest białoruskim niezależnym think-tank, założonym w marcu 2010 i działającym w ramach międzynarodowego konsorcjum "EuroBelarus".
Głównymi celami działalności CET są badania dotyczące europejskich procesów transformacyjnych w regionie Partnerstwa Wschodniego i Europie Wschodniej, organizowanie rozmów z kluczowymi interesariuszami, wsparcie analityczne w podejmowaniu decyzji dla kluczowych interesariuszy biorących udział w procesach transformacji. Głównymi obszarami badań i analiz CET są studia europejskie oraz polityki wschodniej Unii Europejskiej, procesy transformacji politycznej i gospodarczej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, procesy transformacji w dziedzinach humanitarnych, takich jak edukacja, kultura i jakość życia.
http://cet.eurobelarus.info/en/

Fundacja TUS (Polska)

Fundacja TUS (Polska)

Fundacja TUS powstała w 1993 roku i ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Początkowo, do 2004 roku, Fundacja prowadziła specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W 2005 roku Fundacja TUS zajęła się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy. 
Od 2008 roku Fundacja prowadzi audyty miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane o dostępności miejsc publicznych dostępne są w Niepełnosprawniku -  jedynej tego rodzaju bazie danych w Polsce. Niepełnosprawnik pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć usługi blisko domu i obecny jest w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu.
Fundacja TUS ma duże doświadczenie badawcze. Prowadziła badania dotyczące potrzeb użytkowników specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostały także badania mające zdiagnozować skuteczność świadczonych usług, prowadzonych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez publiczne agendy zatrudnienia. Fundacja zajmuje się także monitorowaniem programów społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.
http://www.tus.org.pl/

The European House (Dania)

TEH jest niezależną od interesów politycznych, religijnych i ekonomicznych organizacją pozarządową. Ma ponad 500 członków i 12 związków regionalnych. Działa na rzecz integracji społecznej - w celu stworzenia lepszych możliwości dla ludzi do brania udziału w życiu społeczności (lokalnej) na podstawie prawa do edukacji i pracy i innych zasad zdefiniowanych przez ONZ.
TEH realizuje i wspiera wiele projektów i działań w wielu krajach, zwłaszcza w Danii, Wschodniej Europie, Rosji i Azji Środkowej.TEH opiera się na zasadzie dobrowolności, zarówno w życiu codziennym, jak i przy realizacji projektów.
http://europeanhouse.org/index.html