Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

O projekcie

Projekt „Agenda 50. Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi” wspierany jest przez Komisję Europejską. W ramach projektu, opracowane zostaną polityki lokalne w 5 regionach na Białorusi w celu wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Projekt trwa 3 lata. Jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum - Office on the Rights of Persons with Disabilities (Białoruś), "EuroBelarus" (Litwa), Centre for European CET Transformation (Białoruś), TUS (Polska) oraz The European House (Dania).

Głównym celem jest realizacja podstawowych zasad Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przy podejmowaniu decyzji w kwestiach niepełnosprawności w społecznościach lokalnych.

- W ramach projektu chcemy osiągnąć możliwie praktyczne rezultaty - mianowicie przełożyć zasady konwencji na rzeczywiste „kroki” do wdrożeniaw co najmniej pięciu wspólnotach pilotażowych na Białorusi - mówi dyrektorka Office on the Rights of Persons with Disabilities Enira Bronitskaya.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, podpisana przez Białoruś 28 września 2015 roku, może i powinna stać się platformą do rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością. Trzeba przyznać jednak, że formalne podpisanie traktatu międzynarodowego samo w sobie nie rozwiąże wszystkich problemów. Tylko zrozumienie i akceptacja Konwencji, jej wdrażanie na poziomie codziennych praktyk i w codziennym życiu,mogą mieć decydujący wpływ na rozwój stosunków społecznych , a także przełożyć się na działania na szczeblu krajowym. Wymaga to działań o wysokim standardzie, nie tylko na poziomie prawa, ale przede wszystkim w praktyce.

Doświadczenie zdobyte przez kraje europejskie, m.in. podczas wdrażaniaStandardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, dowiodły konieczności podejmowania wysiłków w celu wprowadzania innowacji na poziomie społeczności lokalnych.Szwedzkie wysiłki, powtarzane następnie w wielu krajach europejskich, do wprowadzenia standardów w zakresie niepełnosprawności w ramach ruchu "Agenda 22" (co oznacza dosłownie 22 punktów), pozwoliły na interpretację standardów międzynarodowego traktatu tak, by były użyteczne dla danej społeczności – na poziomie dzielnicy i całego miasta. A co najważniejsze – są one opracowywane w społecznościach, co pozwala na osiągnięcie realnych efektów.

Dziś Białoruś jest w podobnej sytuacji. Potrzeba wprowadzenia innowacyjnego rozumienia niepełnosprawności, a co za tym idzie, zmian w prawie, praktycznych działaniach i co najważniejsze – budowanie relacji w społeczeństwie, wymaga odpowiedzialnego i strategicznego podejścia.

 - W takim rozumieniu, doświadczenie w projektowaniu lokalnych agend jest dla nas niesamowicie przydatne - mówi koordynator Siergiej Drozdowski.Konwencja zawiera50 artykułów. Przełożenie każdego artykułu, z uwzględnieniem miejscowych warunków i możliwości, ma szansę włączyć konwencję jako praktyczny instrument prawny, mających zastosowanie w życiu codziennym. W całości stworzą „Agendę 50”.

Wersję rosyjską można znaleźć na http://www.disright.org/ru/news/dlya-regionov-budut-razrabotany-povestki-pomogayushchie-realizovat-konvenciyu-o-pravah