Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Kontakt

Fundacja TUS

ul. Jana Pawła Woronicza 29A
02 - 640 Warszawa
telefon: 22 852-01- 82
e-mail: tus@tus.org.pl
http://www.tus.org.pl/en