Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

12.09.2016

Okrągłe stoliki

W dniach 6 - 9 września 2016 roku polscy eksperci po raz kolejny gościli na Białorusi. W czasie wizyty odbyły się 2 okrągłe stoliki - 7 września w Lepiejsku i 8 września w Wołożynie.

7 września Lepiejsk

Spotkanie rozpoczęła prezentacja Urzędu Rejonu dotycząca obecnej sytuacji i działań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością głównie w kontekście dostępności architektonicznej miasta. Zaprosiliśmy Urząd do udziału w projekcie i zaprezentowaliśmy jego założenia.  Odbyła się krótka debata. Odwiedziliśmy również białoruski odpowiednik ośrodka pomocy społecznej oraz domu opieki dziennej.  

8 września Wołożyn

Wizytę zaczęliśmy od zwiedzania miasta - zapoznaliśmy się z historią i aspektem wielokulturowości miasta.  Tu również odwiedziliśmy ośrodek pomocy społecznej i zaprezentowaliśmy założenia projektu.