Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

26.03.2018

Bobrujsk, Stołpce, Mińsk

Na Białorusi wiosnę czuć w powietrzu już bardziej. A nasz wyjazd jest tym razem interdyscyplinarny.

W Bobrujsku praca wre i jak tak dalej pójdzie, lokalny program niebawem zostanie napisany. Jesteśmy na etapie tworzenia harmonogramów działań. W Bobrujsku trwają też projekty finansowane z małych grantów. I tu też wszystkie działania są rozpędzone. Humory i zapał nam dopisują: żyć się chce i pracować się chce.

W Stołpcach jesteśmy drugi raz. To początek przygody z pisaniem lokalnego planu działania. Pracowaliśmy wspólnie ciężko i efektywnie. Idea planowania strategicznego krzewi się radośnie, tym bardziej, że Niemen płynący przez miasto, wyraźnie wiosnę przynosi.

A w Mińsku mieliśmy robocze spotkanie z suporterkami, naszymi koleżankami wspierającymi proces planowania w Bobrujsku i Stolinie. Omówiliśmy dotychczasową pracę i zaplanowaliśmy następne spotkania w miastach.

Wyjechaliśmy do Warszawy w przeddzień 25 marca - święta odzyskania niezależności przez Białoruś. Oba nasze kraje obchodzą 100 rocznicę niepodległości.