Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

21.02.2018

Kolejne seminarium dla wspierających Agendę 50. Pierwszy raz w Stołpcach

Przyzwyczailiśmy się już do częstszych wizyt w Białorusi. Jesteśmy w Mińsku po dwutygodniowej przerwie i za dwa tygodnie znowu tu wracamy.

Najpierw w Mińsku prowadziliśmy drugi trening dla osób wspierających lokalne programy dla osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie z Biurem Praw Osób z Niepełnosprawnościami przygotowujemy ludzi wspierających lokalną pracę. Mimo weekendu było pracowicie i konstruktywnie. Kolejne trzy osoby są gotowe do wpierania lokalnych organizacji i władz.

Stołpce to kolejne miasto gdzie pomagamy tworzyć lokalny program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się w klubie Fun House, a na co dzień miejsce odwiedzane przez młodzież. Na zewnątrz zima, a my intensywnie pracujemy nad identyfikacją lokalnych problemów. Cieszymy się z aktywności uczestników, to dobrze rokuje na przyszłość. To pierwsze, lecz nie ostatnie nasz spotkanie. Za miesiąc pewnie znów się spotkamy.