Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

28.11.2017

Cztery zarejestrowane mini - granty

Dzieje się w naszym projekcie. Mamy 4 z 6 zaplanowanych mini-grantów!

Mini-granty to niewielkie projekty realizowane wspólnie przez ngo i samorząd w miastach gdzie prowadzimy działania. Są finansowane ze środków Unii Europejskiej i by mogły być rozpoczęte muszą przejść rejestrację na Białorusi. Zarejestrowane minigranty to: Równi wobec równych - w Stolinie, Aktywna społeczność - w Szczuczynie, Dystrybucja i realizacja pomysłów sformułowanych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - w Wołożynie, Zapytaj mnie - w Bobrujsku.