Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

16.07.2016

Wizyta studyjna

W sierpniu odbędzie się wizyta studyjna grupy białoruskiej w Warszawie. W Fundacji TUS trwają intensywne przygotowania.

Wizyta odbędzie się w dniach 7 - 13 sierpnia. Odwiedzi nas 16 przedstawicieli samorządów i lokalnych organizacji oraz część zespołu projektowego.

Uczestnicy odbędą 13 spotkań z przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych istotnych dla implementacji Konwencji. Pokażemy również dobre praktyki w przestrzeni miejskiej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.