Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

28.09.2017

Budowanie sieci współpracy – networking meeting – Ratamka

W dniach 22-24 września odbyło się długo oczekiwane spotkanie przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz osób z niepełnosprawnością – najbardziej zaangażowanych w bezpośrednie działania projektowe. To oni, u siebie na miejscu wprowadzają bezpośrednie zmiany. Przyjechało kilkadziesiąt osób, by pracowicie uczcić początek jesieni.

Była praca w grupach i praca plenarna. Zajmowaliśmy się diagnozowaniem lokalnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Budowaliśmy cele działań, pracowaliśmy nad strategią lokalnych planów.

Był też czas na integrację ludzi z różnych miast. Na spotkania mniej formalne. A wszystko to w pensjonacie w Ratamce pod Mińskiem.