Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

24.05.2017

Tydzień dostępności

13 maja w Lepelu odbył się antydyskryminacyjny Festiwal w ramach Tygodnia Dostępności organizowanego przez ORDP.

 Fundacji TUS i ORDP pod koniec ubiegłego roku udało się pozyskać środki na dodatkowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

13 maja w Lepelu odbył się antydyskryminacyjny Festiwal, podczas którego zostały pokazane polskie kampanie medialne na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz białoruskie organizacje i aktywiści działający na tym polu. Wydarzenie odbyło się w ramach Tygodnia Dostępności organizowanego przez ORDP.

Wybrane kampanie oraz relację z festiwalu można obejrzeć na stronie http://pelnoprawniniepelnosprawni.tus.org.pl/.