Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

20.05.2017

Spotkanie z grupami, które otrzymały małe granty w Bobrujsku

12.05 spotkaliśmy się z przedstawicielami grup, których wnioski otrzymały granty w konkursie realizowanym w ramach projektu. W mieście 3 wnioski stworzone przez porozumienia organizacji pozarządowych, władz i instytucji lokalnych otrzymają do 5000 euro na działania.

Ponieważ wszystkie trzy projekty zakładają realizację kampanii informacyjnych, zespół projektowy zadecydował o tym, że realizatorów spróbujemy przekonać do połączenia sił, które może wzmocnić oddziaływanie i jego skalę.

W trakcie spotkania odbył się warsztat. Przedstawiciele poszczególnych projektów odpowiedzieli o nich, a następnie zaczęli pracować nad uwspólnieniem działań. Na koniec przedstawiciel ORDP opowiedział o wymogach formalnych związanych z rejestracją projektów i finansowaniem.