Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

02.04.2017

Wybór projektów do małych grantów

W marcu w Wilnie odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego. Tym razem skupiliśmy się głównie na wyborze mini projektów, które otrzymają dofinansowanie na działania do 5000 euro.

Przed spotkaniem ORDP zweryfikowało wnioski pod kątem poprawności formalnej, natomiast podczas spotkania skupiliśmy nad ich wartością merytoryczną oraz wpisywaniem się w założeniach Agendy 50. Efektem spotkania jest szereg rekomendacji dla grup, które złożyły wnioski. Po ich uzupełnieniu będą mogły otrzymać finansowanie.

Podczas wizyty w Wilnie rozmawialiśmy też o bieżących kwestiach związanych z rejestracją projektów i spotkaliśmy się z opiekunką projektu z ramienia Komisji Europejskiej.