Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

31.03.2017

Spotkanie w Wilnie

W dniach 27 – 28 marca odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego w Wilnie na Litwie. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich, jak również opiekunka projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Łącznie 10 osób.

Tym razem głównym tematem była ocena wniosków na małe granty – dyskusja oraz przekazanie rekomendacji realizatorom. Część spotkania poświęcona została również na aktualizację harmonogramu działań projektowych oraz zaplanowanie tych najbliższych.