Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

14.03.2017

Szkolenia w Wołożynie i Szczuczynie

Na przełomie lutego i marca odbyły się kolejne szkolenia z planowania strategicznego - tym razem w Wołożynie (27-28.02) i Szczuczynie (1-2.03). Uczestnicy zapoznali się z narzędziem Agenda 50 oraz zasadami tworzenia diagnozy, nazywania problemów społecznych, stawiania sobie celów oraz planowania rezultatów i wskaźników.

W Wołożynie pracowaliśmy w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Szczuczynie w Pałacu Młodzieży. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz osoby z niepełnosprawnością. Spotkanie w Wołożynie zostało uzupełnione dodatkowym szkoleniem dla kierowców miejskiego transportu z obsługi niepełnosprawnego klienta. W szkoleniu udział wzięło 3 z 4 zatrudnionych w nim kierowców.

Podsumowaliśmy je prezentując zasady i wymogi aplikowania o małe granty.