Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

21.02.2017

Szkolenia w Lepelu, Stolinie i Bobrójsku już za nami

Pod koniec stycznia polscy eksperci - Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż  i Piotr Todys przeprowadzili szkolenia z planowania strategicznego zgodnego z metodyka zaproponowaną w 22 krokach do strategii. Szkolenia mają pomóc partnerstwom z poszczególnych miejscowości w przygotowaniu propozycji projektowych, na które będą mogły uzyskać finansowanie w ramach naszego projektu.

Szkolenie obejmuje przedstawienie narzędzia, praktyczne ćwiczenia dotyczące diagnozy i definiowania problemów społecznych, przypisywania do poszczególnych problemów celów ogólnych i celów szczegółowych, planowania rezultatów i wskaźników. Szkolenie kończy się przedstawieniem przez Siergieja Drozdowskiego szczegółowych wymagań dotyczących wniosków na małe granty, które będziemy przyznawać w najbliższym czasie.