Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

26.10.2016

Ostatnie okrągłe stoliki w tym roku

Dobiegła końca pierwsza tura okrągłych stolików.  24 października zespół Fundacji TUS - Małgorzata Peretiatkowicz i Piotr Todys - brali udział w spotkaniu w Szczuczynie.

To 15 tysięczne miasto, położone  jest tylko 80 km od polskiej wschodniej granicy. Okrągły stolik odbywał się w pałacu Druckich-Lubeckich - dziś miejscu prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.
 
Podczas  spotkania obecne były władze Szczuczyna, w tym Chwiediuk Anna Stanisławowna - wiceprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego Powiatu Szczuczyńskiego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Administracja Szczuczyna była reprezentowana przez przedstawicieli  wielu wydziałów. Od kultury i pomocy społecznej, poprzez edukację i mieszkalnictwo, aż po architekturę. Po prezentacji Sergeya Drozdowskiego z Biura Praw Osób z Niepełnosprawnościami, polscy eksperci przybliżyli Konwencję praw osób niepełnosprawnych i opowiedzieli o tym, jak zapisy Konwencji przełożyć na długofalowe plany strategiczne. Dyskusja była żywa i trwała dość długo. Jest nadzieja, że wspólna polsko-białoruska praca w Szczuczynie przyniesie pożytek mieszkańcom tego miasta.
 
Druga część ostatniej wizyty na Białorusi poświęcona była planowaniu dalszej pracy w ramach projektu. Polscy i Białoruscy partnerzy ustalili wstępny harmonogram pracy na najbliższe miesiące, a także założenia roboczej analizy dokumentów strategicznych już powstałych w pięciu samorządach gdzie odbyły się okrągłe stoliki.