Planowanie polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi

Aktualności

28.09.2017

W dniach 22-24 września odbyło się długo oczekiwane spotkanie przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz osób z niepełnosprawnością – najbardziej zaangażowanych w bezpośrednie działania projektowe. To oni, u siebie na miejscu wprowadzają bezpośrednie zmiany. Przyjechało kilkadziesiąt osób, by pracowicie uczcić początek jesieni.

14.08.2017

W dniach 09–10 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego, tym razem w Mińsku. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Robocze i intensywne spotkanie odbyło się w, gościnnych jak zwykle, progach Biura Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

24.05.2017

13 maja w Lepelu odbył się antydyskryminacyjny Festiwal w ramach Tygodnia Dostępności organizowanego przez ORDP.

02.04.2017

W marcu w Wilnie odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego. Tym razem skupiliśmy się głównie na wyborze mini projektów, które otrzymają dofinansowanie na działania do 5000 euro.

31.03.2017

W dniach 27 – 28 marca odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego w Wilnie na Litwie. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich, jak również opiekunka projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Łącznie 10 osób.

14.03.2017

Na przełomie lutego i marca odbyły się kolejne szkolenia z planowania strategicznego - tym razem w Wołożynie (27-28.02) i Szczuczynie (1-2.03). Uczestnicy zapoznali się z narzędziem Agenda 50 oraz zasadami tworzenia diagnozy, nazywania problemów społecznych, stawiania sobie celów oraz planowania rezultatów i wskaźników.

21.02.2017

Pod koniec stycznia polscy eksperci - Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż  i Piotr Todys przeprowadzili szkolenia z planowania strategicznego zgodnego z metodyka zaproponowaną w 22 krokach do strategii. Szkolenia mają pomóc partnerstwom z poszczególnych miejscowości w przygotowaniu propozycji projektowych, na które będą mogły uzyskać finansowanie w ramach naszego projektu.

26.10.2016

Dobiegła końca pierwsza tura okrągłych stolików.  24 października zespół Fundacji TUS - Małgorzata Peretiatkowicz i Piotr Todys - brali udział w spotkaniu w Szczuczynie.

26.10.2016
W publikacji „22 kroki do strategii. Standard tworzenia i aktualizacji dokumentów planistycznych z zakresu polityki społecznej”pokazujemy w jaki sposób tworzyć dokumenty planistyczne włączając w proces możliwie szerokie grono osób, których bezpośrednio dotyczy strategia oraz ekspertów i urzędników odpowiedzialnych za jego realizację oddając w ręce czytelników gotowe do użycia narzędzie. Zarysowujemy projekt realizowany w związku z ratyfikacją Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, sam dokument oraz polskie realia. Broszurę opracowali eksperci z Fundacji TUS – Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys.
12.09.2016

W dniach 6 - 9 września 2016 roku polscy eksperci po raz kolejny gościli na Białorusi. W czasie wizyty odbyły się 2 okrągłe stoliki - 7 września w Lepiejsku i 8 września w Wołożynie.

20.08.2016

W dniach 7 - 13 sierpnia 2016 roku odbyła się wizyta białoruskiej grupy w Warszawie. Wzięło w niej udział 16 uczestników reprezentujących organizacje pozarządowe, władze lokalne i władze na szczeblu ministerialnym.

16.07.2016

W sierpniu odbędzie się wizyta studyjna grupy białoruskiej w Warszawie. W Fundacji TUS trwają intensywne przygotowania.